วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

SEA Teacher

August, 30 2017 #Trip Borobudur
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

SEA Teacher

August, 25  2017 Day 22 Teaching practicum class 7B Topic: Number     
วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

SEA Teacher

August, 22 2017 Day 19 Join the music class and observations class 7B
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

SEA Teacher

August, 21  2017 Day 18 Teaching practicum class 7B&7A
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

SEA TEACHER

August, 20  2017 Day 17 #Trip prambanan /parangtritis /karibiru ...
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

SEA Teacher

August , 19  2017 Day 16 Meeting with new students         UPY